INSTYTUCJE POMOCOWE - KMP we Włocławku

INSTYTUCJE POMOCOWE

INSTYTUCJE POMOCOWE

Data publikacji 18.09.2015

INSTYTUCJE POMOCOWE

INSTYTUCJE POMOCOWE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

Komenda Miejska Policji

ul. Okrężna 25, Włocławek

tel 997, 112, 54 414 50 25

Prokuratura Rejonowa

ul. Okrężna 2c, Włocławek,

tel: 54 237 64 00

Sąd Rejonowy

ul. Kilińskiego 20

tel: 54 422 26 00

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Toruniu filia we Włocławku

ul. Okrzei 61 (Klub Integracji Społecznej)

-    osoba I kontaktu (doradztwo prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin):

środa – godz. 15.00 – 18.00

czwartek – godz. 15.40 – 17.40

-                     prawnik:

wtorek – godz. 13.00 – 18.00

-                     psycholog:

wtorek – godz. 11.00 – 16.00 konsultacje, godz. 16.00 – 18.00 grupa psychoterapii

-                     dyżur telefoniczny osoby pierwszego kontaktu pod nr tel.796 106 802 w każdy piątek w godz. 15.30 – 18.30

-                     poczta e-mail: pokrzywdzeniwloclawek@wp.pl

Biuro Rzecznika Praw Ofiar

-                     Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Delegatura we Włocławku

-                     Biuro Rzecznika Praw Ofiar w Toruniu prowadzi telefoniczne :
0 800 154 030, codziennie od 17.00 do 22.00

-                     Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia” tel. 0 801 120 002

 

Instytucje, w których mieszkańcy miasta Włocławek dotknięci przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc i wsparcie:

 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ul. Kościuszki 26

·        Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Śródmieście” ul. Kilińskiego 1 telefon
54 411 62 60 lub 54 411 71 31
·        Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Zazamcze” ul. Wieniecka 42 telefon
54 411 19 60

·        Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Wschód” ul. Żytnia 58, telefon 54 412 23 83 lub 54 412 23 84

·        Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Południe” ul. Wiejska telefon 54 413 34 60
lub 54 411 62 61 - Michelin 54 411 23 41

 

Sekcja Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny,

MOPR Włocławek,

ul. Żytnia 58

tel. 54 413 50 96 w.52

·         Hostel dla osób doznających przemocy domowej – Schronisko „Caritas Diecezji Włocławskiej”

ul. Karnkowskiego 7

tel. 54 232 28 16

Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku

Siedziba zespołu mieści się pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Sekcja Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny we Włocławku

ul. Żytnia 58.

Adres e-mail: zespol.interdyscyplinarny@mopr.wloclawek.pl

Telefon: 54 413 50 96 w. 52.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Ogniowa 8/10, Włocławek

tel: 54 232 97 80

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej.

Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Kaliska 104A

tel. 54 231 04 87

 

 

Wykaz instytucji, w których mieszkańcy powiatu włocławskiego dotknięci przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc i wsparcie:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włocławek

87-800 Włocławek,

ul. Brzeska 15

Telefon: 0-54 231-22-38

faks: 0-54 231-22-38

Adres e-mail PCPR.wloclawek.@wp.pl

 

1.       Punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej,

ul. Brzeska 15,

87-800 Włocławek,

tel:  54 231-22-38,

czynny w każdy poniedziałek w  godzinach 1530 -1730 . Osobom zgłaszającym się bezpłatnych porad udziela prawnik, psycholog i pedagog.

2.       Ośrodki Pomocy Społecznej:

·         Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. H. Sawickiej 5, 87-800 Brześć Kujawski,

tel: 54 231 06 35,    Kierownik: Jolanta Jaranowska

 

·         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz

tel:54 284 80 70,    Kierownik: Irena Grabowska

 

·         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

tel: 54 286 51 60,    Kierownik: Ryszarda Marciniak

 

·         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski

tel: 54 284 43 26,    Kierownik: Grażyna Ziemska

 

·         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec

tel: 54 286 20 13,   Kierownik: Maria Brzezińska

 

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

tel: 54 284 56 11,   Kierownik: Zofia Stasiak

 

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo

tel: 54 284 01 81,   Kierownik: Zofia Boratyńska

 

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń

tel: 54 284 60 07,   Kierownik: Ewa Ziółkowska

 

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Fabiankach, 87-811 Fabianki

tel: 54 251 72 10,   Kierownik: Maria Skotnicka

 

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piwna 33, 87-820 Kowal

tel: 54 284 26 34,   Kierownik: Władysława Rakocińska

 

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lubanie 28a, 87-732 Lubanie

tel: 54 251 34 13,   Kierownik: Mariola Danielewska

 

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

tel: 54 230 53 47,   Kierownik: Elżbieta Grzegórska

 

·         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piwna 24, 87-820 Kowal,

tel: 54 284 20 29,   Kierownik: Jadwiga Giełdzińska