III Włocławski Przegląd Spektakli Profilaktycznych - KMP we Włocławku

III Włocławski Przegląd Spektakli Profilaktycznych

III Włocławski Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Data publikacji 18.09.2015

23 kwietnia br. w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku odbył się finał trzeciego Włocławskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, organizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Włocławskiego.

23 kwietnia br. w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku odbył się finał trzeciego Włocławskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, organizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Włocławskiego. W tegorocznej edycji przeglądu wzięły udział 3 grupy teatralne ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które podczas finału zaprezentowały spektakle:

„Pokój” w wykonaniu grupy Dreams z Publicznego Gimnazjum w Nasiegniewie,

„Mała Kronika Wielkich Spraw” w wykonaniu grupy z LO w Kowalu,

„Sztuka Wyborów” w wykonaniu grupy „Choceniaki” z LO i ZSZ w Choceniu.

Zmaganiom teatralnym przyglądało się jury, w składzie którego znaleźli się: Naczelnik Wydziału Rozwoju Edukacji i Spraw Społecznych Jacek Zbonikowski, I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji podinsp. Arkadiusz Majewski, Aktor Teatru Ludzi Upartych Krzysztof Makaruk, Pracownik Wydziału Prewencji KMP Edyta Olszewska.

Według przedstawicieli jury wszystkie finałowe spektakle dotyczyły problemu uzależnień wśród młodych ludzi, mimo różnych stylów teatralnych. Werdykt był jednomyślny i po krótkich obradach wyłoniono zdobywcę Grand Prix, którym okazała się grupa „Dreams” z Publicznego Gimnazjum w Nasiegniewie pod kierunkiem Pani Alicji Markuszewskiej.  

W nagrodę zwycięzka grupa pojedzie do Centrum Nauli Kopernik w Warszawie. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani za udział w przeglądzie  Nagrody w postaci statuetek, dyplomów i niebieskich, pluszowych Polfinów ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku uczestnikom wręczali: Jacek Zbonikowski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa, podinp. Arkadiusz Majewski I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku oraz specjalista Wydziału Prewencji Edyta Olszewska.

Oprócz przedstawień konkursowych uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl grupy „Nieupoważnionym Wstęp Wzbroniony” z Gimnazjum nr 4 we Włocławku zdobywców Grand Prix II  Włocławskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych.

Wszystkim uczestnikom, laureatom i organizatorom festiwalu serdecznie gratulujemy!