Wiadomości

Konferencja poświęcona wspólnym działaniom służb w obliczu przemocy domowej

Data publikacji 06.06.2019

Włocławscy policjanci podejmują wiele działań mających na celu minimalizowanie zjawiska przemocy w rodzinie, które skierowane są na pomoc osobom dotkniętym przemocą, ich sprawcom, jak również na współpracę z różnymi podmiotami w tym zakresie. Stąd też odbyła się wczoraj (05.06.2019) po raz czwarty konferencja i spotkanie przedstawicieli różnych instytucji z miasta Włocławka i powiatu włocławskiego.

W wyniku współpracy włocławskiej policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundacji „Samotna Mama” zorganizowana została IV Powiatowa Konferencja pn. ”Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów”. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Celem spotkania przedstawicieli różnych instytucji było zwiększenie skuteczności i efektywności działań pomocowych realizowanych przez instytucje oraz wymiana doświadczeń w obszarze przeciwdziałania przemocy. Wśród poruszanych tematów na wykładach i panelach warsztatowych  znalazły się m.in. obowiązki służb w procedurze niebieskiej karty, ryzyka wystąpienia przemocy wobec dziecka, jak wykorzystywać dialog motywujący w pracy z osobami stosującymi przemoc, interwencja w sytuacji kryzysowej podczas pierwszego kontaktu służb z osobami dotkniętymi przemocą oraz sprawcami.

W konferencja udział wzięli przedstawiciele służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.: Policji, Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawicieli samorządu z terenu miasta i powiatu włocławskiego.

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski
 • IV Powiatowa Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów", która odbyła się we Włocławku. Udział wzięli przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i przedstawiciele władz samorządowych.
 • IV Powiatowa Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów", która odbyła się we Włocławku. Udział wzięli przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i przedstawiciele władz samorządowych.
 • IV Powiatowa Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów", która odbyła się we Włocławku. Udział wzięli przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i przedstawiciele władz samorządowych.
 • IV Powiatowa Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów", która odbyła się we Włocławku. Udział wzięli przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i przedstawiciele władz samorządowych.
 • IV Powiatowa Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów", która odbyła się we Włocławku. Udział wzięli przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i przedstawiciele władz samorządowych.
 • IV Powiatowa Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów", która odbyła się we Włocławku. Udział wzięli przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i przedstawiciele władz samorządowych.
 • IV Powiatowa Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów", która odbyła się we Włocławku. Udział wzięli przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i przedstawiciele władz samorządowych.
 • IV Powiatowa Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów", która odbyła się we Włocławku. Udział wzięli przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i przedstawiciele władz samorządowych.
 • IV Powiatowa Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów", która odbyła się we Włocławku. Udział wzięli przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i przedstawiciele władz samorządowych.
 • IV Powiatowa Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów", która odbyła się we Włocławku. Udział wzięli przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i przedstawiciele władz samorządowych.
 • IV Powiatowa Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów", która odbyła się we Włocławku. Udział wzięli przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i przedstawiciele władz samorządowych.
 • IV Powiatowa Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów", która odbyła się we Włocławku. Udział wzięli przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i przedstawiciele władz samorządowych.
Ładowanie odtwarzacza...