Odprawa roczna włocławskich policjantów - Wiadomości - KMP we Włocławku

Wiadomości

Odprawa roczna włocławskich policjantów

Data publikacji 07.02.2019

W komendzie Miejskiej Policji we Włocławku odbyła się odprawa z udziałem kadry kierowniczej jednostki oraz Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosława Elszkowskiego.

W czwartek (07.02.2019) odbyło się podsumowanie pracy włocławskich mundurowych, w którym uczestniczyła kadra kierownicza jednostki i Pierwszy Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego z Bydgoszczy insp. Mirosława Elszkowskiego. Odprawę zaczął Komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Marcin Zaleśkiewicz, który omówił ogólną sytuację kadrowo-finansową jednostki. Komendant podkreślił dobrą współpracę z lokalnymi samorządami, które w 2018 roku wsparły nas kwotą 309 tys. złotych. To dzięki tym funduszom mundurowi z komisariatów i posterunków otrzymali 4 nowe oznakowane radiowozy oraz wykonali ponad 500 dodatkowych służb na terenie Włocławka. Szef  podsumował także działania służb prewencyjnych. W minionym roku do dyżurnego wpłynęło 31436 interwencji, podczas pełnionej służby mundurowi ujawnili ponad 41 tys. wykroczeń porządkowych i drogowych. W 2017 roku odnotowaliśmy wzrost ilości wypadków drogowych o 8 (w 2018 – 114, natomiast w 2017 - 106 odnotowanych wypadków drogowych). W wypadkach w 2018 roku zginęło 20 osób, a 110 zostało rannych.

Następnie zabrał głos Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego mł. insp. Maciej Sadowski, który omówił pracę służb kryminalnych. Na terenie działania włocławskich mundurowych odnotowaliśmy spadek ilości przestępstw stwierdzonych kryminalnych o 67, z jednoczesnym wzrostem ich wykrywalności o 1,8%. Podkreślił także spadek ilości przestępstw najbardziej uciążliwych dla mieszkańców tj. w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu o 7 czynów i w przestępstwach przeciwko mieniu o 73.

Na zakończenie odprawy głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, który podsumował wyniki i podziękował za zaangażowanie policjantów oraz za ich sumienne pełnienie służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnych społeczności.  

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski