Wiadomości

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku „E” Komendy Miejskie Policji we Włocławku

Data publikacji 18.12.2018

Dzisiaj odbyło się uroczyste oddanie do użytku włocławskim funkcjonariuszom i pracownikom Policji zmodernizowanego budynku biurowo-magazynowego mieszczącego się przy ulicy Okrężnej 25 we Włocławku. Termomodernizacja budynku „E” realizowana była w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji na lata 2017-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2010-2020.

W uroczystościach, które odbyły się dzisiaj (18.12.18) przed wyremontowanym budynkiem „E”, oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników włocławskiej komendy udział wzięli również m.in. Poseł na Sejm RP Pani Joanna Borowiak, Dyrektor Biura Prewencji KGP w Warszawie mł. insp. Robert Kumor, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak, Prezydent Włocławka Pan Marek Wojtkowski, przedstawiciel Starosty Powiatu Włocławskiego Pan Piotr Krygier, a także przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z włocławską Policją.

Po okolicznościowych przemówieniach i poświęceniu obiektu przez Kapelana włocławskiej Policji ks. Sebastiana Osińskiego wszyscy goście mieli możliwość obejrzenia zmodernizowanego budynku od środka. Termomodernizacja i remont siedziby ma przede wszystkim poprawić warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników tej jednostki. W budynku mieszczą się pomieszczenia biurowe i socjalne dla funkcjonariuszy i pracowników Policji ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnego i administracyjno-gospodarczego. Natomiast na parterze swoje biura, z oddzielnym wejściem, ma Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.    

„Termomodernizacja budynku E” rozpoczęła się w 2016r. od opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i został ujęta w Programie Modernizacji Policji na lata 2017-2020, z którego wyasygnowano kwotę 2 470 147 złotych. Kolejnym etapem było podpisanie 2 marca 2017r. umowy o dofinansowanie projektu „Termomodernizacji budynku E Komendy Miejskiej Policji we Włocławku” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, osi priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 6 076 306 złotych i realizowana była w latach 2016-2018. W zmodernizowanym obiekcie dokonano docieplenia zewnętrznego budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Budynek przystosowano także do zmniejszenia zużycia energii cieplnej i energetycznej poprzez wymianę  infrastruktury grzewczej i elektrycznej.

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski
Ładowanie odtwarzacza...