Wiadomości

Włocławskie warsztaty o historii i tradycji Policji Państwowej „OKM 1940 – Ostaszków – Kalinin – Miednoje”

Data publikacji 07.12.2018

Włocławska komenda wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia „RODZIN POLICYJNYCH 1939” oraz Biurem Historii i Tradycji KGP zorganizowała warsztaty patriotyczno-historyczne „OKM 1940 Ostaszków – Kalinin – Miednoje”. Młodzież klas mundurowych zapoznała się z historią powstania w 1919 roku Policji Państwowej i tragicznym losem jej funkcjonariuszy w maju 1940 roku. Dzięki wsparciu Banku Pocztowego młodzież miała okazję obejrzeć wystawę poświęconą drodze Polski do odzyskania Niepodległości w 1918 roku.

Włocławska komenda wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia „RODZIN POLICYJNYCH 1939” oraz Biurem Historii i Tradycji KGP zorganizowała warsztaty patriotyczno-historyczne „OKM 1940 Ostaszków – Kalinin – Miednoje”. Młodzież klas mundurowych zapoznała się z historią powstania w 1919 roku Policji Państwowej  i tragicznym losem jej funkcjonariuszy w maju 1940 roku. Dzięki wsparciu Banku Pocztowego młodzież miała okazję obejrzeć wystawę poświęconą drodze Polski do odzyskania Niepodległości w 1918 roku.

Dzisiaj (07.12.18) dzięki uprzejmości Centrum Kultury BrowarB we Włocławku odbyły się warsztaty poświęcone historii Policji Państwowej okresu międzywojennego. Miały one podkreślić młodzieży klas mundurowych znaczenie etosu zawodu policjanta, dlaczego należy szanować mundur i jakie były losy funkcjonariuszy  noszących taki mundur po wybuchu wojny. Na  wstępie Komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Marcin Zaleśkiewicz podziękował przybyłym gościom wśród których znaleźli się Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi Pan Jarosław Olbrychowski oraz przedstawiciele instytucji wspierających i zaprzyjaźnionych służb mundurowych z Włocławka i Bydgoszczy. Komendant podziękował także za wsparcie udzielone podczas organizacji warsztatów Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów z Bydgoszczy i Włocławka.

Następnie zabrał głos Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia  „Rodzina Policyjna 1939” z Łodzi, a zarazem wnuk zamordowanego podczas zbrodni policjanta. Przybliżył on rys historyczny powstania Policji Państwowej w 1919 roku, jakie zadania wykonywali i obowiązujące funkcjonariuszy w tamtych czasach zasady. Kolejna część wystąpienia poświęcona była funkcjonariuszom, którzy wiosną 1940 roku zostali zamordowani przez NKWD w Kalininie i pogrzebani w tzw. dołach śmierci w Miednoje. Wypowiedź poruszyła wszystkich uczestników, jednak najbardziej przemawiały do nich pokazywane obrazy z życia policjantów i ich tragedii w 1940 roku.

Kolejnymi  prelegentami był podkom. Karol Waldon z Biura Historii i Tradycji KGP w Warszawie, który  w krótkim wystąpieniu opowiedział i pokazał młodzieży jak zmieniała się Policja Państwowa od utworzenia w 1919 roku do początków II Wojny Światowej i jak zmieniało się umundurowanie i wyposażenie w latach międzywojennych.

Głos zabrał również Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP w Warszawie nadkom. Krzysztof Musielak. Na wstępie podziękował organizatorom i młodzieży za aktywny udział w warsztatach, których najważniejszym celem jest upowszechnianie historii i tradycji o Policji. W związku z zbliżającymi się świętami życzył wszystkim zdrowia i spokoju oraz zaprosił do obejrzenia zdjęć z obchodzonych świąt przez funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Miłym akcentem warsztatów było wręczenie przez Prezesa Stowarzyszenia „Rodzin Policyjnych 1939” Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy insp. Pawłowi Spychale i Komendantowi Miejskiemu Policji we Włocławku insp. Marcinowi Zaleśkiewiczowi Certyfikatów Ambasadora OKM 1940 roku. Natomiast włocławscy policjanci podziękowali także prelegentom i instytucjom nas wspierającym przy organizacji drobnymi upominkami w postaci książek o naszym mieście.     

Na zakończenie Komendant Miejski Policji we Włocławku zaprosił wszystkich uczestników do obejrzenia wystawy poświęconej „W drodze do Niepodległości”, która jest częścią obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Dzięki uprzejmości Banku Pocztowego uczestnicy warsztatów mogli obejrzeć 30 plansz na których ukazano najważniejsze wydarzenia i osoby dzięki którym odzyskaliśmy Niepodległość.

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski
Ładowanie odtwarzacza...