Wiadomości

W ramach Tygodnia Mediacji policjanci spotkają się ze społeczeństwem

Data publikacji 12.10.2018

Nadchodzący tydzień poświęcony będzie szerzeniu idei mediacji jako narzędzia służącego do polubownego rozwiązywania konfliktów. W przypadającym 18 października Dniu Mediacji, policjanci pełnić będą dyżury, podczas których udzielą wszystkim zainteresowanym porad w zakresie ugodowego rozwiązywania sporów.

W dniach 15-19 października obchodzony będzie Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Wzorem lat ubiegłych, w jego obchody włączą się również policjanci. Mundurowi będą propagować mediację, jako sposób polubownego rozwiązywania konfliktów. W ramach pełnionych dyżurów spotkają się z zainteresowanymi, aby udzielić im niezbędnych porad i informacji w zakresie postępowania mediacyjnego. Przybliżą rolę mediatora w procesie osiągania porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami, a także wskażą na korzyści płynące z tej formy ugodowego rozwiązywania sporów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie z policjantami w Dniu Mediacji tj. 18 października w godz. 12.00-18.00. Policjanci dyżurować będą w komendzie policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25, a także w komisariacie w Brześciu Kujawskim – Stary Brześć 23 i w komisariacie w Kowalu przy ul. Matejki 10.

Autor: nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski