Wiadomości

O współpracy między Komendą Miejską Policji we Włocławku a Zespołem Szkół Akademickich..

Data publikacji 10.11.2015

Dziś (10.11) włocławska komenda wzbogaciła się o kolejne porozumienie dotyczące współpracy, tym razem z Zespołem Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej. Dokument został podpisany przez Komendanta Miejskiego Policji insp.Piotra Stachowiaka oraz Dyrektora Zespołu Szkół mgr Zbigniewa Suszyńskiego.

Podpisanie dzisiejszego porozumienia było wynikiem potrzeby wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Policji.

Zespół Szkół Akademickich to pierwsza szkoła, w której powstała klasa o profilu policyjnym. Dotychczas, w innych placówkach funkcjonowały klasy o profilu mundurowym.

Obu stronom podpisującym porozumienie zależy przede wszystkim na kształtowaniu pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji Policji, wychowania patriotycznego i edukacji młodzieży, upowszechnianiu tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Komendy i Szkoły, integrowaniu środowiska policji i młodzieży szkolnej.

Policjanci ze swej strony m.in. udzielać będą pomocy merytorycznej procesie edukacyjnym klas o profilu policyjnym, prowadzić będą działania promocyjno-informacyjne dotyczące popularyzacji różnych form służby w Policji.

Podpisanie porozumienia odbyło się podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości.

Mamy nadzieję, że porozumienie to przyniesie wiele satysfakcji dla obu podmiotów.

Autor: nadkom. Małgorzata Marczak
Publikacja: Lidia Popielińska