Policyjna lekcja dla młodzieży w Starym Brześciu - Wiadomości - KMP we Włocławku

Wiadomości

Policyjna lekcja dla młodzieży w Starym Brześciu

Data publikacji 13.02.2020

Włocławscy mundurowi spotkali się wczoraj z młodzieżą uczęszczającą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Policjanci podnosili świadomość uczniów w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich za popełniane czyny, opowiadali o konsekwencjach zażywania środków odurzających i przestrzegali przed stosowaniem hejtu. Omawiali także zagrożenia związane z cyberprzestępczością i udzielali porad jak być bezpiecznym w świecie internetu.

Policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej włocławskiej komendy policji odwiedzili wczoraj (12.02.2020) uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Podczas policyjnej lekcji młodzież dowiedziała się jakie konsekwencje grożą nieletnim popełniającym czyny karalne oraz jakie konsekwencje prawne i zdrowotne grożą osobom zażywającym narkotyki.

Podczas prelekcji funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na zagrożenia, na które mogą być narażeni młodzi ludzie poprzez nieumiejętne korzystanie z zasobów sieciowych. Mundurowi udzielali wskazówek jak należy postępować, by nie stać się ofiarą internetowych oszustów czy przestępców.

W trakcie omawiania zagadnienia cyberprzestępczości, policjanci nawiązywali także do hejtu, często stosowanego wśród uczniów, zazwyczaj wobec swoich rówieśników. Wspominali o tym, że młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy, że obrażanie, dręczenie i ośmieszanie kolegów też podlega karze i podkreślali, że sprawcy takich czynów nie pozostają bezkarni.

Uczniowie chętnie słuchali wystąpienia policjantek i aktywnie uczestniczyli w całym spotkaniu. Dzięki tej lekcji poznali konsekwencje popełnianych czynów oraz dowiedzieli się jak reagować na zagrożenia w wirtualnym świecie.

Autor: st. sierż. Anita Szefler-Ciupińśka
Publikacja: st. sierż. Tomasz Tomaszewski
  • Spotkanie policjantów z młodzieżą na terenie szkoły
  • Spotkanie policjantów z młodzieżą na terenie szkoły
  • Spotkanie policjantów z młodzieżą na terenie szkoły