ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

 

 

p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku 

podinsp.  Anna  Kochowicz
 
 
Nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji:
 
  • Wydział Kryminalny
  • Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
  • Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu
  • Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
  • Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

Autor: st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: st. sierż. Tomasz Tomaszewski