KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KMP we Włocławku

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

 
 
 
Komendant Miejski Policji we Włocławku 
 
mł. insp. Maciej  Sadowski
 
Sprawuje nadzór nad pracą swoich zastępców oraz nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji we Włocławku:
 
  • Jednoosobowe Stanowisko d/s. Prawnych
  • Zespół d/s. Kontroli, Skarg i Wniosków
  • Referat Kadr, Szkolenia i Prezydialny
  • Zespół Komunikacji Społecznej
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  • Jednoosobowe Stanowisko d/s. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Zespół d/s. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Komisariaty Policji w Brześciu Kujawskim i Kowalu
Autor: st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: st. sierż. Tomasz Tomaszewski