Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku - KMP we Włocławku

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

 
 
 
 
 p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku 
podinsp. Krzysztof Rakowski
 
Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski