Informacje

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w VIII Włocławskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych

Data publikacji 30.01.2018

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku wspólnie z Urzędem Miasta Włocławek oraz Starostwem Powiatowym we Włocławku w roku szkolnym 2017/2018 organizuje VIII Włocławski Przegląd Spektakli Profilaktycznych pod hasłem „Nie jestem wytworem okoliczności – jestem konsekwencją moich decyzji”.

Celem przeglądu jest zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem postaw wobec używek (alkohol, środki odurzające, narkotyki). Młodzi ludzie często sięgają po używki z nudów, bądź decydują się na ten krok w celu poczucia przynależności i akceptacji ze strony środowiska rówieśniczego. Poprzez sztukę młodzież wypowie się na temat uzależnień i ich konsekwencji. Przygotowanie scenariusza i uczestnictwo w przeglądzie pozwoli w sposób atrakcyjny zdobyć wiedzę o uzależnieniach, da możliwość wypowiedzenia się i spojrzenia na problem stosowania używek przez pryzmat ich wiedzy i doświadczeń, pobudzi do refleksji. Spektakle teatralne pomogą budować poczucie własnej wartości, rozwijać zainteresowania oraz integrować wykonawców. Przegląd skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z Włocławka i powiatu włocławskiego.

Karty uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 02 lutego 2018r.  na adres: KOMENDA MIEJSKA POLICJI we Włocławku, Wydział Prewencji, ul. Okrężna 25, 87-800 Włocławek

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie zgłoszeń jest specjalista Edyta Olszewska tel 54 414 53 59 (w godz. 8-15 od poniedziałku do piątku).

 

 

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski

Pliki do pobrania