Informacje

Policjanci i mieszkańcy wspólnie dbają o bezpieczeństwo wykorzystując aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 07.09.2017

Włocławscy policjanci weryfikują każdą informację o miejscach zagrożonych, która dociera do nas za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonującej od roku. Spośród 1459 zgłoszeń potwierdzonych zostało 607 informacji. Każdy z zainteresowanych ma możliwość wpłynąć na stan bezpieczeństwa, wystarczy tylko „kliknąć” w ważnej sprawie.

Już prawie rok na naszym terenie funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do włocławskiej komendy wpłynęło 1459 zgłoszeń. Spośród nich 607 zostało potwierdzonych, co stanowi 41% wszystkich zgłoszeń.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa do dobry sposób na to, aby każda zainteresowana osoba za pośrednictwem tej aplikacji zasygnalizowała o miejscach zagrożonych, sytuacjach, które wpływają na stan bezpieczeństwa w danym rejonie.

Informacje przekazane w ten sposób pomagają policji na odpowiednie dyslokowanie służbami, podejmowanie konkretnych działań zapobiegających zagrożeniom.

Spośródzgłoszeń do włocławskiej komendy, zarówno z terenu miasta jak i powiatu, najczęstsze dotyczą nadmiernej prędkości kierujących, spożywania alkoholu , nieprawidłowego parkowania itp.

Niektóre z informacji zostały potwierdzone, policjanci podjęli wobec nich konkretne działania np. wystąpienia do Zarządów Dróg, spółdzielni mieszkaniowych, a niektóre ze spraw zakończone zostały mandatowo, czy tez skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

Jednak to nie tylko uruchomiona aplikacja, ale również odtworzenie w 2016 roku Posterunków Policji w Chodczu, Lubieniu Kujawski i Lubrańcu przy współudziale władz centralnych i samorządowych oraz zwiększenie ilości policjantów na terenach gminnych i w służbach prewencyjnych pozwala na szybszy i łatwiejszy kontakt z społeczeństwem. Współpraca z lokalnymi samorządowcami od wielu lat pozwala na bieżącą modernizację i doposażenie mundurowych w nowy sprzęt transportowy oraz biurowy. To dzięki ich wsparciu mundurowi mogą szybciej dotrzeć do osób potrzebujących pomocy czy przyjmować interesantów w przyjaznych pomieszczeniach. Przez cały czas zmniejszana jest ilość wakatów poprzez przyjmowanie większej ilości nowych policjantów, którzy po zakończeniu 6-miesięcznego kursu powracają na jednostki i pełnią służbę patrolowąna rzecz mieszkańców.

Jednym z głównych priorytetów Policji jest bliższy kontakt dzielnicowego z mieszkańcami w ramach akcji „Dzielnicowy bliżej nas”. To właśnie ten policjant ma pomagać lokalnej społeczności w rozwiązywaniu ich codziennych problemów. Dlatego utworzono aplikację MOJA KOMENDA, która w łatwy sposób pozwala na sprawdzenie, który dzielnicowy odpowiada za daną ulice oraz wskazuje telefony kontaktowe do dzielnicowego. Realizacja priorytetu związanego z przybliżeniem dzielnicowych, jak również innych mundurowych do społeczeństwa, w powiązaniu z uruchomionymi aplikacjami wpływa na mniejszą ilość o ponad 2,3 tys. zgłaszanych interwencji do dyżurnego, co pozwala na dyslokowanie służb w miejscach zagrożonych.

Te wszystkie podejmowane działania przez policjantów oraz zaangażowanie mieszkańców mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w małych lokalnych społecznościach.

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski